Giáo xứ Tuy Hòa bế mạc tháng hoa 2018

sau mỗi chặng kinh, mọi người hướng về kiệu để hiệp
BẾ MẠC THÁNG HOA

Ngày cuối cùng của tháng năm, tháng được Giáo hội dành riêng dể tôn kính Dức Maria, cộng đoàn giáo xứ Tuy Hòa tổ chức cuộc rước kiệu Đức Mẹ dể kết thúc tháng hoa.

Đúng 19h30’, cha quản xứ khai mạc, xông hương trước tượng đài Mẹ và cuộc kiệu bắt đầu. Lần lượt đoàn kiệu sau thánh giá đèn hầu là thiếu nhi thánh thể, Hiệp hội mến Thánh giá Tại Thế, Hội Legio Mariae, Hội Các Bà mẹ, các ca đoàn, các em dâng hoa, ban lễ sinh, chủ tế đến kiệu và sau kiệu là các Chức việc và giáo dân.

Các đoàn thế xếp thành 4 hàng rước kiệu đi xung quanh nhà thờ từ sân trước của thánh đường đến quãng trường Mân côi. Cộng đoàn vừa đi vừa đọc kinh và suy ngắm mầu nhiệm 5 sự vui. Cứ sau mỗi chặng kinh, mọi người hướng về kiệu để hiệp với các em nhỏ tung hoa lên Mẹ và xướng lên: AVE AVE MARIA – AVE AVE MARIA

Xin Mẹ hằng cứu giúp để giáo xứ chúng con luôn biết yên mến Mẹ, xin vâng như Mẹ để cùng với Mẹ thắp lên ánh sáng của niềm tin và nhất là qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ơn Chúa xuống dồi dào trên từng người trong giáo xứ. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và trợ giúp giáo xứ để qua ơn Chúa và lời cầu bàu của Mẹ chúng con luôn biết chiếu tỏa tình yêu Chúa cho tất cả mọi người.
 

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
Photo: F. Assidi Phú

Nguồn tin: Giáo xứ Tuy Hòa